Om fotografen

Efter mange års fotografering er målet med mine billeder at gøre dem levende, autentiske og med vinkel. Med det sidste mener jeg, at fotografierne i videst muligt omfang skal have kant med kunstnerisk vinkel og samtidig fremhæve de allerbedste sider hos den, der bliver fotograferet. Jeg tilstræber altid at få opbygget en historie omkring et billede, således at det kommer til at fremtræde i et naturligt perspektiv, hvor æstetik og det enkle sættes i højsædet.

Erfaringen har klart vist mig, at den vigtigste forudsætning for at opnå de bedste billeder er et godt samarbejde med den, der fotograferes. Dette gode samarbejde opnås kun gennem oparbejdelse af gensidig tillid mellem fotograf og den fotograferede. For mig er det derfor vigtigt, at der altid inden en fotografering afsættes tid til at opnå denne tillid, således at den fotograferede har lyst til virkelig at give fotografen mulighed for at indfange de øjeblikke, hvor en person på den smukkeste måde viser sin unikke karakter.

Velkommen til LivingPhotos.dk

Finn Højgaard